Tingimused

Ürituse pilet on mõeldud kogu Sweet Spot Festivaliks, mitte konkreetse artisti jaoks. Artistid ja ajakava võib muutuda ilma teatamata. Artisti ära jäämine ei ole põhjus pileti tagasi ostmiseks. Pilet kehtib sellel märgitud kuupäeval ja ajal. Sweet Spot Festival OÜ korraldustiim tähendab otseseid ja kaudseid korraldajaid. Korraldustiim ei ole kohustatud kliendile tagastama raha, kui ta ei käitu vastavalt festivali eeskirjadele, Eesti Vabariigi seadustele või kelle käitumine on ilmselgelt lubamatu ja korraldajaid alandav. Alal olevate inimeste seas otsitakse lubamatute toodete tarbijaid ja kaubitsejaid. Õigusinstitutsioonile vahele jäänud inimene katab ise kõik tema kinnipidamisel tekitatud kahju, olgu see enne üritust, ürituse ajal või pärast üritust. Pileti müümine kallima hinnaga, kui sellel näidatud, on keelatud ja karistatav pileti tühistamisega. Piletit ei tohi kasutada reklaami edastamiseks/võistlusteks ega muudel kaubanduslikel eesmärkidel ilma korraldaja selgesõnalise kirjaliku loata. Pileti kasutaja nõustub, et juhtkond kasutab oma kujutist või sarnasust, mis on seotud mis tahes videokuva, edastamise või sündmuse salvestamisega. Pileti kasutaja nõustub, et teda võidakse filmida, pildistada või muul viisil salvestada ja seda materjali hiljem kasutada.

Privaatsuspoliitika

Sweet Spot Festival on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Sweet Spot Festival kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmete kogumine toimub ostu või tellimuse sooritamisel meie poes (nimi, e-mail, telefoninumber)

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada soovi korral kliente Sweet Spot Festivali kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest asjades, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik muuta ja täiendada läbi info@sweetspot.ee meiliaadressi.

Isikuandmete kaitse

Sweet Spot Festival rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Sweet Spot Festival e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@sweetspot.ee.